ZNALCI.CZ: Znalecká doložka


Úplné znění znalecké doložky Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc.

Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČSR ze dne 25.6.1987 čj. ZT 1972/87, rozhodnutím  ministra spravedlnosti ČR ze dne 21.6.1995 čj. ZT 2262/95 a rozhodnutím  ministra spravedlnosti ČR ze dne 19.3.2001 čj. M – 456/2001 pro obory, odvětví a specializace:

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ