ZNALCI.CZ: Přetisky rozhovorů a články související


Rozhovor s prof. Smejkalem o možnosti digitálních občanských průkazů v ČR a o neschopnosti úřadů, je zavést, LIDOVÉ NOVINY, 8.3.2006, PDF ZDE

Obsáhlý rozhovor s prof. Smejkalem, uveřejněný v Business World, únor 2005. PDF ZDE.

Vladimír Smejkal: Ministerstvo, jež potřebujeme. Hospodářské noviny, 14.4.2005. PDF ZDE.
O existenci a náplni Ministerstva informatiky.

 Vladimír Smejkal: Elektronizace soudního řízení. Úvodník časopisu Právní rádce, 9/2004. PDF ZDE.

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ