ZNALCI.CZ: Články


Smejkal, V., Švestka, J.: Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerta na zeď.
Právní rozhledy, XIII., 2005, č. 19, s.719 - 721.

Významný článek z pera profesorů, členů Legislativní rady vlády, který reaguje na poněkud zavádějící informace o odpovědnosti uživatelů za provozování počítače, a to především počítače připojeného k síti Internet, uveřejněné v článku "Odpovědnost za provoz nezabezpečeného počítačového systému" autorů Beneš, Matejka, Matyáš (č. 2/2005 časopisu Data Security Management.

Legal Environment of IT Outsourcing in the Czech Republic.
Publikace Centra pro outsourcing IT na veletrhu CeBIT 2005.

Elektronický podpis po novele zákonem č. 440/2004 Sb.

Článek uveřejněný v časopise Právní rádce, 12/2004, č. 12, s. 9 – 14 popisuje právní stav problematiky elektronického podpisu, časového razítka, elektronických značek a elektronických veřejných listin po rozsáhlé novele, provedené zákonem č. 440/2004 Sb., tj. stav roku 2005.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti:
část. I.: text zákona
část II.: komentář
část III.: výklad některých diskutovaných ustanovení zákona.

Normativní systémy a Internet

Předneseno na mezinárodní konferenci Kyberprostor 2004: Normativní systémy.

E-podpisy Kompetence Společenské chování Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
ZNALCI.CZ